Geplaatst op

Wat is outplacement?

Outplacement

Outplacement is een dienst die doorgaans door het bedrijf wordt gefinancierd om het voor vertrekkende werknemers gemakkelijker te maken zich professioneel te heroriƫnteren. Outplacement begeleiding is bedoeld om medewerkers die zijn vrijgekomen of gaan komen te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe loopbaanperspectieven en het vinden van werk. Als instrument van scheidingsmanagement moet het helpen om de scheiding tussen het bedrijf en de werknemers eerlijk en conflictvrij te maken. Outplacement wordt relevant b.v. B. in het geval van kwantitatieve ontslagen, die gepaard gaan met een vermindering van het aantal werknemers. Personeelsvrijgave is een maatregel om overtollig personeel te verminderen, bijvoorbeeld als gevolg van een slechte investering, rationalisatie, fabriekssluitingen, omzetverliezen als gevolg van de economie of productiedalingen. Andere redenen voor ontslagen kunnen bedrijfsovernames, herstructureringen, sluiting van afdelingen of faillissementen zijn. Men spreekt van inkrimping wanneer de omvang van het bedrijf wordt verkleind door ontslagen, bijvoorbeeld omdat belangrijke bedrijfsdoelen zijn gemist of de bedrijfsstrategie wordt bijgesteld.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen enkelvoudig of individueel outplacement en groepsoutplacement:

Verder lezen Wat is outplacement?